top of page

VEELGESTELDE VRAGEN


1.    Welke uitvaartverzorger kan ik kiezen?
Leden zijn vrij in hun keuze voor een uitvaartverzorger. De Voorzorg heeft wel een samenwerkingsverband met Peusen Uitvaartzorg Crematorium. Leden krijgen bij deze ondernemer 5% korting.

2.    Hoe moeten nabestaanden handelen bij een overlijden?
Bij een overlijden zoeken de nabestaanden contact met een uitvaartverzorger in hun omgeving. Heeft de overledene hierover zijn of haar wensen al eerder kenbaar gemaakt, dan deze uitvaartverzorger benaderen.

3.    Kan men bij overlijden ook het secretariaat bellen? 
Dat is mogelijk, maar het secretariaat is niet 24/7 bemand. Dus handelen - zoals bij vraag 2 is beschreven - is het beste. De uitvaartverzorger neemt daarna contact op met het secretariaat.

4.    Tot hoe hoog kan ik verzekerd zijn?
Elk jaar stelt de algemene ledenvergadering de bovengrens vast. Deze bedraagt momenteel 8000 euro. 

5.    Is mijn polis afkoopbaar?
De polis is niet afkoopbaar. Dit zegt artikel 18 van de Statuten: De verzekeringnemer heeft niet het recht de verzekering af te kopen of premievrij te maken. Er wordt geen restitutie verleend van betaalde of kwijtschelding verleend van nog verschuldigde premies, of van reeds betaalde koopsommen, met uitzondering van premies die a. zijn betaald bij overlijden gedurende de wachttijd en b. vooruitbetaalde premies bij overlijden.

6.    Kent De Voorzorg winstdeling?
Als Onderling Waarborgfonds maakt de vereniging geen winsten maar worden tegoeden bijgeschreven aan de buffers voor de leden. Door de goede beleggingsresultaten keert de vereniging bij overlijden 4% extra uit. Over deze extra uitkering beslist jaarlijks de algemene ledenvergadering.

7.    Wat gebeurt er als ik een betalingsachterstand heb?
Neem dan contact op met de penningmeester om een regeling te treffen.
Stuur een mail naar penningmeester@devoorzorg.nl of bel 046 – 4810880


8.    Wanneer is de jaarvergadering?
Deze algemene ledenvergadering wordt in de maand mei gehouden. U ontvangt een e-mail met de juiste datum en de agenda enkele weken van tevoren. Voor de goede gang van zaken dient u zich wel aan te melden via mail info@devoorzorg.nl of telefonisch bij het secretariaat 046 – 4744165. 

bottom of page